Σύνδεση

Συνδέσου για να μπορείς να συμμετέχεις διαδραστικά στο signingstars.gr
Email:
Password:

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα παρακάτω στοιχεία.
Όνομα:
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Εγγραφή μέλους

Όνομα:
Επώνυμο:
Nickname:
Ζώδιο:
Ημερομηνία γέννησης:
Ώρα γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Email:
Επιβεβαίωση email:
Kωδικός πρόσβασης:
Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:

April 2015 in English

Astrological predictions for April 2015 by Giorgos Sofianis

Translation in English by Zoe Mylona

 

For a thorougher analysis, do not forget to also read the predictions for your Ascendant.

 

Aries

April seems to be trying to split you into two, to make you choose whether you will make the move that changes the facts or whether you will rest on your interests and accept to compromise. With Jupiter back on track in Leo during the first ten days of the month, it seems that there is a development in your personal life that could make you grade some facts differently. A birth taking place in your life might push you to lower your ego and look for new dimensions in the meaning of the footprint you leave behind as you live. You might reflect somehow more than you are used to but you are at the point where you are looking for a new meaning in your life which might come either through a new love affair or the arrival of a child.

Professionally, you will feel trapped in a heavy environment but on the other hand, you cannot really revolt as money security is a big issue this period. Therefore, the revolution this month should be covered by rules and laws, so do not make any hasty moves that show the need for action without a well-defined target behind it.

 

Taurus

With Mars, as well as Mercury at the second half of the month, in your sign you must feel quite energetic to speak, dare, express yourself and rise higher than before. If this need of yours is in step with requirements such as widening the professional circle of your influence or sensing that your family grows or looking for a new bigger house, then you are probably in very good touch with universe’s signals. One of this month’s messages is that you are called upon to be in an environment in which you may express yourself without the need of conflict for your wish to be in the flesh. It might be the highest time you improved the climate in your relationship, you moved in with a person that is part of your life, you made a step to lay the foundations in your working environment without being afraid of others’ criticism. This month, it is the right moment to entrench yourself in a space without having to push to the wrong direction in order to expand your living space.

 

Gemini

The opening of this month is pretty difficult for you as you are obliged to remain a spectator or to assume the secondary role in issues related to your personal life or to decisions in other people’s life within your family. You had better keep your ears open and receive information and opinions, ask advice from people around you even if you disagree and you think that you cannot stand what is said or asked of you to do. As from the second ten days of the month onwards, you are called upon to express yourself in a way that shows you wish to participate in a relationship or a partnership which cannot anymore be a space in which your opinion is not considered. If it is advisable to go on a trip for your relationship to move on, then go for it and make sure you take with you, apart from your views and arguments, a part of your tenderness which you have lately missed. If you feel ready to take a leap professionally, keep in mind that you might be trained anew in something which will not be a weight that you will carry every night with at your sleep.

 

Cancer

The opening of the month strikes you as provocative since you have to integrate in your daily programme an issue related to your house and family or a need for something to change in your life’s status for things to move forward. The Moon eclipse on April, 4 in Libra will shake you because things, which force you to see imperfections in your life, to admit your fears with regards to your relationship and to mobilise yourself professionally with a view to adding your heart’s desires to your pocket’s needs, might be said. It is not necessary to hurry up to take decisions or to get scared with others’ demands as your nerves will calm down and the noise will die down in the course of days. Taking careful steps and always keeping in mind that it is a good period to save money or physical and spiritual energy, approach people who can help you find your feet and avoid returning to a past which you know will not take you any further from where you were some time ago. You know what you want, so another small compromise with regards to the time needed to get it, is the best advice for this month.

 

Leo

At the beginning of the month you will speak, you will escape, you will run, you will get away, you will dare, you will provoke. You will feel that it is time you expressed yourself in a way which proves that new interconnections among people in your professional or family environment are requested because it is impossible to go on with a habit which constitutes by now a weight and a disease. With Jupiter back on track in your sign on April, 8 you must dare and try to do something more than what you were used to or forced to the last period of time. If your relationship feels insecure and is of no interest anymore, you will introduce a new acquaintance to your environment which could cause an electroshock. If you think you are trapped at work, then be honest to people around you and ask for new responsibilities or make sure you prove that you are ready to take a different path from the one you were used to walk on. What you should remember this month is that it is time you expressed your real self, you suggested something that is ahead of you as long as you are also ready to implement it because you might be given the opportunity to realise it; by then, your words should not deviate from your actions.

 

Virgo

It seems that your finances trouble you intensely mainly at the beginning of this month. The Moon eclipse on April, 4 is playing underhand games in financial agreements and purchases that you should make more wisely and thoughtfully which is not the case at the beginning of the month; hence, it is advisable that you avoid hasty moves. If on the other hand, debts and expenses that you cannot avoid come to the fore, then it is a very good idea and in the same time, a very good solution to discuss the topic with your better half in order to map out your route. In your personal life, balance will be disturbed and there will be attempts for selfish aspirations and tendencies to surface, which is not necessarily bad. This way, a relationship might be tested, limits that were not previously taken into consideration within the relationship might now be read or a new provocative love stimulus might show up. During this month, you must understand that you are in a period when you realise your needs even better in every part of your life. Therefore, if you understand that there is no real reason to sail together with another person, then ask the unconscious part of your personality, too. There might be a reason to sail together because it will help you reach a shore that you would not even imagine it existed, the land of which however, is not visible yet.

 

Libra

The beginning of the month is intense and maybe even impressive or lurid. With the Moon eclipse on April, 4 in your sign and Mercury right across from you in Aries, things that shock, freeze or awaken might be said or heard. Jupiter is almost simultaneously getting back on track so the stagnation and suspense of the last period will soon come to an end and you will have to start running to catch up with termination dates or to patch up the gaps that were created. As days pass by and mostly during the second half of the month, it would be good to establish new foundations in a relationship or partnership that was tested and to make sure you come closer to people, the distance from whom has no benefit for you. If you consider that this is the time to jump into something new, then see that you enter an environment in which you will learn a lot or you will discover ways to express your forgotten, during the last period, sentimental world. This is the month you must throw away anything that is old and dead because while you hang on to it, you are in danger of getting dragged down to the bottom with it.

 

Scorpio

You should by now have in front of your eyes the big image in the areas of work and health. It is demanded by you to deconstruct it and keep what is necessary to move on in your life. A dispute at work will force you to widely open your eyes and realise which part of the hierarchy you are in and what you can do to solve issues that disturb your daily life. Realising this will make you ask for a new role, either in the same or a different environment, or maybe even force you to leave a space that does not suit you anymore; a reality that is shocking to you. The truth is that you were comfortable with habit, you felt secure with what was a given in your life, which means that a small bell ringing for something to change might be a very disturbing sound in your ears. What you should however, keep in mind is that the last three years you made promises that you would do anything to reach the top. Hence, when you are comfortable enough because you are on the top of a hill but not of the mountain, which is your target, getting out of your comfort zone is like a virus that takes you to bed in the weekend.

 

Sagittarius

The plenty of choices you have this month might be pleasing as you will have the opportunity to not commit to something that tires you and troubles you. On the other hand, you will feel tired and consumed by perspectives that offer you nothing substantial. At the beginning of the month, you seem to have the chance to be activated in areas that help you spend time with your partner or be involved in group activities that help you relax. However, in the same time, daily routine is tiring but you cannot oversee it as it offers you money and a job that you need. If you are unemployed, you struggle to cover every day needs through activities which are not functional in long-term but rather serve as patches to a life on the wane. Hence, during the second half of the month, you should clear out your life leaving in it only what matters and makes sense. You will notice people around you moving on with their life while you just kill time or continue being involved in relationships and partnerships with no foundations or future perspectives. Should you maybe dare?

 

Capricorn

The Moon eclipse in Libra at the beginning of the month seems to be changing your priorities as you are called upon to relate in a way that shows you enjoy what is happening but in the same time, that you are willing to satisfy the other side. If this is related to your personal life, moving in or getting married does not mean that you secure a part of your life that was hanging in mid-air but rather that you feel something for your better half; something that is visible even due to your desire to have a family together. Otherwise, your love preference towards a third person will be obvious and you cannot compromise with a relationship that just forms part of your life. Professionally, it is the right moment to trust a person with whom you may cooperate and try to share ideas as well as the mood to launch something which, aside from financial benefit, could be the creation you have in mind that would also leave your footprint. You may express yourself truly this month so do not be stuck to facts that show compromise and serve to your advantage.

 

Aquarius

With Jupiter back on track in Leo sign on April, 8, this month could clear up many things personally and professionally. At the beginning of the month, many things might surface and be said, some of which may change the status of your relationship with your better half or open your eyes in front of the conditions of your professional life. A talk with a person who comes from afar could change your priorities and make you look into a situation from a new viewpoint. The move you are called upon to make should go hand in hand with decisions and moves which make clear that you finish chapters in your life and then move on to new beginnings. Professionally, take careful steps to complete pending tasks that expose you and leave you open to the eyes of people who could trip you up. This month, you could change priorities and decisions as long as you are willing to accept the need to be in some relationships you do not wish to lose from your life. Should you then dare this change?

 

Pisces

April is a month that seems to be drawing your attention towards your financial settlements, that forces you to reconsider your financial expansion with a view to paying off debts and patching up mistakes that make you nervous and expose you towards the future. At the beginning of the month, you will have to redefine your plans for a trip, which might not take place, unless you have settled financial issues linked to it. In addition, your daily transportation for professional or other reasons are likely to have an effect on your pocket and force you to prioritise differently your needs and demands. As far as work routine is concerned, you will wish to integrate a seminar or a training activity deemed indispensable to move on in your career. This month, you should better cope with your daily routine so that you solve issues which create unnecessary obstacles in your life. You see, unless you take a decision, your body will be indignant and will send you signals that something is wrong, and you should change it before it threatens your health.

Ετήσιες Προβλέψεις 2015

Οι αναλυτικές και έντονα μεταμορφωτικές Ετήσιες Προβλέψεις του 2015 είναι εδώ

Κρόνος στον Τοξότη από 24/12/2014

Ο Κρόνος στον Τοξότη επηρεάζει κυρίως Διδύμους και Τοξότες με δυσκολίες και δομικές αλλαγές και εξελίξεις σε επαγγελματικό και προσωπικό τομέα μέσα από τις άμεσες διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και Παρθένους/Ιχθείς σε θέματα...

Περισσότερα, εδώ

Δίας στο Λέοντα (16/7/2014-10/8/2015)

Το αναλυτικό αφιέρωμα για την είσοδο και παραμονή του Δία στο Λέοντα είναι εδώ...

Βόρειος Δεσμός στο Ζυγό 19/2/2014-11/11/2015

Ο Βόρειος Δεσμός στο Ζυγό (κάνει ποδαρικό στις 19 Φεβρουαρίου του 2014 και παραμένει για ενάμισι περίπου χρόνο) φέρνει μεγάλες αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις Κριών/Ζυγών, Καρκίνων/Αιγόκερων μέσα από καρμικές αποστολές και συγκρούσεις που έχουν ως στόχο να επενδύσουν σε ταλέντα που κρύβονται και χαρίσματα που χαραμίζονται. Συνέχισε εδώ...

Κρόνος στο Σκορπιό

Ο Κρόνος θα παραμείνει στο Σκορπιό το χρονικό διάστημα 6 Οκτωβρίου 2012- 23 Δεκεμβρίου 2014 και 15 Ιουνίου 2015-17 Σεπτεμβρίου 2015 οπότε και περνά οριστικά στο Τοξότη. Ο Κρόνος στο Σκορπιό επηρεάζει κυρίως Σκορπιούς/Ταύρους, Λέοντες και Υδροχόους με δυναμικές αποφάσεις και εξελίξεις στον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα αλλά και Καρκίνους, Ιχθείς με ευκαιρίες να κατοχυρώσουν κέρδη στη ζωή τους. Διάβασε τη συνέχεια


08
Οκτ
Πληγωσε με για να δυναμωσω...
Από signingstar

Αυτό που συμβαίνει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου είναι η διαμάχη του εαυτού που φαίνεται (της εικόνας) με τον εαυτό που κρύβεται (της ψυχής) σχετικά με τη διαχείριση του τραύματος στη διαπροσωπική σχέση (με την ευρύτερη έννοια του όρου). 

Όταν η Αφροδίτη από την Παρθένο συναντά αντιδιαμετρικά το Χείρωνα από τους Ιχθείς, τότε είναι η ώρα να αναρωτηθείς πόσο ακόμα θα γίνεσαι ο/η νοσοκόμος/α μίας αρρωστημένης κατάστασης, όταν υπάρχουν θεραπείες και ιδρύματα που ενδείκνυνται για την περίσταση. Από τη μία πλευρά, με το Αέρινο τρίγωνο του Ήλιου από το Ζυγό με το Δία από τους Διδύμους, γνωρίζεις πως οι σχέσεις αλλάζουν και προχωράνε παρακάτω αρκετά εύκολα, όταν έχεις συνειδητοποιήσει πως η έλξη είναι κάτι που πυροδοτείται από τον εγκέφαλο. Άλλωστε, η είσοδος του Άρη στον Τοξότη θέλει να δυναμώσει την πίστη σε ένα καλύτερο αύριο και να ρίξει άπλετο φως στη διέξοδο από το σκοτεινό τούνελ.

Από την άλλη όμως πλευρά, με τη Σελήνη στον Καρκίνο σε αντίθεση με τον Πλούτωνα και σε ένα ζώδιο που έχει εμμονή με το παρελθόν, πόσο εύκολο είναι για την καρδιά σου να αποδέχεται αυτά που λέει το μυαλό σου; Η ανάμνηση μπορεί να γίνει παγίδα και να μην μπορείς να ξεφύγεις από τη γνώριμη εικόνα, ενώ ο φόβος του αγνώστου θεριεύει την απειλή του καινούργιου με αποτέλεσμα να πνίγεσαι σε μία κουταλιά νερό. 

Η αλήθεια είναι πως το μυαλό και η ψυχή θα αντιπαρατεθούν για να αντιμετωπίσουν την πληγή των σχέσεων, με νικητή την πλευρά που χαρακτηρίζει περισσότερο τον καθένα από εμάς. Το σημαντικό όμως για να καταλάβεις είναι πως πληγές και τραύματα θα υπάρχουν πάντα, αυτό που σε καθιστά πιο υπεύθυνο άτομο είναι να τις αντιμετωπίζεις χωρίς φόβο και με την πεποίθηση πως σε δυναμώνουν ως προσωπικότητα...

10 σχόλια

Εικόνα ζωδίου
caterina
09 Οκτ | 12:39
PENNY, ναι! Οταν ενας ανθρωπος δεν εκτιμαει τα οσα κανεις για εκεινον δεν αξιζει να εισαι μαζι του και να συνεχιζεις να προσφερεις. Μ αρεσει κι εμενα ως ρομαντικη η αποψη "δεν ηταν η καταλληλη στιγμη" και το εχω σκεφτει, αλλα καποιες φορες πρεπει να γινομαστε και λιγο ρεαλιστες και να αποδεχτουμε πως απλα 2 ανθρωποι μπορει και να μην ταιριαζουν. Η με το περας του χρονου να αλλαξουν τα θελω τους και να μην προχωρανε μπροστα. Εγω προσπαθω να πω στην DRIVER να μην προσπαθει κατι ματαια π.χ. να αλλαξει τον αλλον η να τον κανει να την θελει.
Εικόνα ζωδίου
09 Οκτ | 08:27
Λυπάμαι για το δυσάρεστο που σου συνέβει Penny.Τα λόγια σου όμως είναι σαν χάδι στις καρδιές μας και συμφωνώ μαζί σου.Να είσαι καλά!
Εικόνα ζωδίου
PENNY
08 Οκτ | 23:32
driver opws sou egrapsa kai sto otan o kronos perna sto skorpio..oloi ligo polu viwnoume ena eidos apwleias..proswpika apo to 2012 'exasa'toso shmantikous anthrwpous sth zwh mou kuriws ton patera mou..opote to parelthon gia mena einai kati pou den anhkei se ena kouti pou evala sthn apothikh gia na mporesw na sunexisw..alla mia diastash pou proxwra parallhla alla me allo skopo..auton ths endoskophshs.filika se sumvouleuw mhn prospatheis na kserizwseis ta aisthimata sou.parta mazi sou,einai dika sou k tou anthrwpou pou agapas.pare kai auton mazi sou.tipota den xanetai..isws xreiastei na matheis na ton agapas kai diaforetika..pio pneumatika isws alla to duskolo einai na sumvivasteis me ton tropo pou thes na agapas kai oxi me thn agaph pou theleis na viwseis..Caterina exeis dikio k katalavainw..apla den pisteuw pws uparxei anthrwpos pou den aksizei..den htan h stigmh h pio katallhlh..gia na sumvei..na eiste kala k na prosexete koritsakia ta ksanaleme xxxxxxx
Εικόνα ζωδίου
caterina
08 Οκτ | 22:29
Φιλες PENNY και DRIVER, πιστευα οτι ο Ιχθυς εχει εντονη εμμονη με τις αναμνησεις και το παρελθον, εχω Ιχθυ ωροσκοπο και ξερω..τρωω πολλα κολληματα αλλα σιγουρα "ευθυνονται" γι αυτο και κατι αλλες ωραιες οψεις που εχω. DRIVER, ειμαι κι εγω σε δυσκολη φαση και το μονο που εχω να σου πω ειναι να εκτιμησεις τον εαυτο σου. Εγω αποφασισα να πορευτω με αυτο απο δω και περα. Οταν ενας ανθρωπος δεν αξιζει τον παραταμε. Κοιτα την παρτη σου! πως αλλιως να στο πω. Δειξε αυτοεκτιμηση. Εγω κουραστηκα να προσπαθω να παλευω για κατι κι απλα το αφησα. Αν συνειδητοποιησει εγκαιρως ο αλλος τις .... του (μη λεω κακιες λεξεις) και του ρθει η φωτιση, εχει καλως. Διαφορετικα...περιμενουμε τα καλυτερα. Αυτα που θα μας "φτιαχνουν" οχι που θα μας χαλανε. θα σκεφτεις "Αξιζω".
Εικόνα ζωδίου
PENNY
08 Οκτ | 14:54
nai katerina..karkinos..i have the scars to proove it alla opws eipe kai o faulner..uparxei pragmatika parelthon??xronos genika??kai alhtheia kathe mellon einai twra kai kathe twra eidh parelthon opote..den prospathw na gleipsw tis plhges kai adunamies mou..apla sto parelthon mporeis pada na topotheththeis kai apo ekei na epaneksetaseis thn strathgikh sou..padws ola einai ena..den uparxei pragmatika parelthon..an yphrxe omws sigoura o karkinos..anhkei ekei se auth thn vintage xronopseudaisthish..xaxa
Εικόνα ζωδίου
driver
08 Οκτ | 14:11
Μόλις θα σου απαντούσα Ταύρος, caterina μου αλλά με πρόλαβε ο Αστρολόγος μας και απάντησε το Καρκίνος. Αφού λοιπόν το Ταύρος δεν είναι το σωστό, η εμμονή μου στο παρελθόν έγκειται στο ότι είμαι ακόμα βαθιά ερωτευμένη με τον συγκεκριμένο άνθρωπο ! Πως όμως θα λυτρωθώ ;; Moυ μιλάει και η λογική κάποιες φορές αλλά η καρδιά μου δεν λέει να σταματήσει να καρδιοχτυπά στην σκέψη του....! Μπήκε και ο Κρόνος στον Σκορπιό.... δύσκολα τα πράγματα !!!!
Εικόνα ζωδίου
caterina
08 Οκτ | 13:55
Η πρωτη προταση αντιπροσωπευει ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τη μερα! Respect! Επισης, αυτο που λετε "Η αλήθεια είναι πως το μυαλό και η ψυχή θα αντιπαρατεθούν για να αντιμετωπίσουν την πληγή των σχέσεων, με νικητή την πλευρά που χαρακτηρίζει περισσότερο τον καθένα από εμάς." ειναι η απολυτη ερμηνεια της ζωης και των αποφασεων που καλουμαστε ολοι να παιρνουμε σχετικα με τα προσωπικα μας. Τελικα, μας παρασερνει αυτο που μας χαρακτηριζει περισσοτερο. Μια ερωτηση. "σε ένα ζώδιο που έχει εμμονή με το παρελθόν" ποιο ειναι αυτο το ζωδιο γιατι δεν καταλαβα...
Εικόνα ζωδίου
signingstar
08 Οκτ | 14:04
Καρκίνος...
Εικόνα ζωδίου
PENNY
08 Οκτ | 13:02
etsi akrivws..kathrefth kathreftako mou..etsi akrivws,alhtheia omws??tha dunamwsw??poso pio polu??einai ligo monaxika..me tetoiou eidous eswterikes dunameis..kamia fora tha epelega na mhn eimai..thank you x
Εικόνα ζωδίου
NCKalways
08 Οκτ | 10:28
"διαχειριση του τραυματος στη διαπροσωπικη σχεση"..."η ελξη ειναι κατι που πυροδοτειται απο τον εγκεφαλο"..."πιστη σε ενα καλυτερο αυριο"..."το μυαλο και η ψυχη θα αντιπαρατεθουν"...δεν εχω λογια...τα ειπατε εσεις κ.Σοφιανη για μενα...
Εικόνα ζωδίου
Elena Zmz
08 Οκτ | 10:24
Αχ, αχ, αχ... οι πληγές είναι για να γιατρεύονται.. όχι από το μυαλό αλλά από αγάπη...
Θεσεις πλανητων