Σύνδεση

Συνδέσου για να μπορείς να συμμετέχεις διαδραστικά στο signingstars.gr
Email:
Password:

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα παρακάτω στοιχεία.
Όνομα:
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Εγγραφή μέλους

Όνομα:
Επώνυμο:
Nickname:
Ζώδιο:
Ημερομηνία γέννησης:
Ώρα γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Email:
Επιβεβαίωση email:
Kωδικός πρόσβασης:
Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:

April 2015 in English

Astrological predictions for April 2015 by Giorgos Sofianis

Translation in English by Zoe Mylona

 

For a thorougher analysis, do not forget to also read the predictions for your Ascendant.

 

Aries

April seems to be trying to split you into two, to make you choose whether you will make the move that changes the facts or whether you will rest on your interests and accept to compromise. With Jupiter back on track in Leo during the first ten days of the month, it seems that there is a development in your personal life that could make you grade some facts differently. A birth taking place in your life might push you to lower your ego and look for new dimensions in the meaning of the footprint you leave behind as you live. You might reflect somehow more than you are used to but you are at the point where you are looking for a new meaning in your life which might come either through a new love affair or the arrival of a child.

Professionally, you will feel trapped in a heavy environment but on the other hand, you cannot really revolt as money security is a big issue this period. Therefore, the revolution this month should be covered by rules and laws, so do not make any hasty moves that show the need for action without a well-defined target behind it.

 

Taurus

With Mars, as well as Mercury at the second half of the month, in your sign you must feel quite energetic to speak, dare, express yourself and rise higher than before. If this need of yours is in step with requirements such as widening the professional circle of your influence or sensing that your family grows or looking for a new bigger house, then you are probably in very good touch with universe’s signals. One of this month’s messages is that you are called upon to be in an environment in which you may express yourself without the need of conflict for your wish to be in the flesh. It might be the highest time you improved the climate in your relationship, you moved in with a person that is part of your life, you made a step to lay the foundations in your working environment without being afraid of others’ criticism. This month, it is the right moment to entrench yourself in a space without having to push to the wrong direction in order to expand your living space.

 

Gemini

The opening of this month is pretty difficult for you as you are obliged to remain a spectator or to assume the secondary role in issues related to your personal life or to decisions in other people’s life within your family. You had better keep your ears open and receive information and opinions, ask advice from people around you even if you disagree and you think that you cannot stand what is said or asked of you to do. As from the second ten days of the month onwards, you are called upon to express yourself in a way that shows you wish to participate in a relationship or a partnership which cannot anymore be a space in which your opinion is not considered. If it is advisable to go on a trip for your relationship to move on, then go for it and make sure you take with you, apart from your views and arguments, a part of your tenderness which you have lately missed. If you feel ready to take a leap professionally, keep in mind that you might be trained anew in something which will not be a weight that you will carry every night with at your sleep.

 

Cancer

The opening of the month strikes you as provocative since you have to integrate in your daily programme an issue related to your house and family or a need for something to change in your life’s status for things to move forward. The Moon eclipse on April, 4 in Libra will shake you because things, which force you to see imperfections in your life, to admit your fears with regards to your relationship and to mobilise yourself professionally with a view to adding your heart’s desires to your pocket’s needs, might be said. It is not necessary to hurry up to take decisions or to get scared with others’ demands as your nerves will calm down and the noise will die down in the course of days. Taking careful steps and always keeping in mind that it is a good period to save money or physical and spiritual energy, approach people who can help you find your feet and avoid returning to a past which you know will not take you any further from where you were some time ago. You know what you want, so another small compromise with regards to the time needed to get it, is the best advice for this month.

 

Leo

At the beginning of the month you will speak, you will escape, you will run, you will get away, you will dare, you will provoke. You will feel that it is time you expressed yourself in a way which proves that new interconnections among people in your professional or family environment are requested because it is impossible to go on with a habit which constitutes by now a weight and a disease. With Jupiter back on track in your sign on April, 8 you must dare and try to do something more than what you were used to or forced to the last period of time. If your relationship feels insecure and is of no interest anymore, you will introduce a new acquaintance to your environment which could cause an electroshock. If you think you are trapped at work, then be honest to people around you and ask for new responsibilities or make sure you prove that you are ready to take a different path from the one you were used to walk on. What you should remember this month is that it is time you expressed your real self, you suggested something that is ahead of you as long as you are also ready to implement it because you might be given the opportunity to realise it; by then, your words should not deviate from your actions.

 

Virgo

It seems that your finances trouble you intensely mainly at the beginning of this month. The Moon eclipse on April, 4 is playing underhand games in financial agreements and purchases that you should make more wisely and thoughtfully which is not the case at the beginning of the month; hence, it is advisable that you avoid hasty moves. If on the other hand, debts and expenses that you cannot avoid come to the fore, then it is a very good idea and in the same time, a very good solution to discuss the topic with your better half in order to map out your route. In your personal life, balance will be disturbed and there will be attempts for selfish aspirations and tendencies to surface, which is not necessarily bad. This way, a relationship might be tested, limits that were not previously taken into consideration within the relationship might now be read or a new provocative love stimulus might show up. During this month, you must understand that you are in a period when you realise your needs even better in every part of your life. Therefore, if you understand that there is no real reason to sail together with another person, then ask the unconscious part of your personality, too. There might be a reason to sail together because it will help you reach a shore that you would not even imagine it existed, the land of which however, is not visible yet.

 

Libra

The beginning of the month is intense and maybe even impressive or lurid. With the Moon eclipse on April, 4 in your sign and Mercury right across from you in Aries, things that shock, freeze or awaken might be said or heard. Jupiter is almost simultaneously getting back on track so the stagnation and suspense of the last period will soon come to an end and you will have to start running to catch up with termination dates or to patch up the gaps that were created. As days pass by and mostly during the second half of the month, it would be good to establish new foundations in a relationship or partnership that was tested and to make sure you come closer to people, the distance from whom has no benefit for you. If you consider that this is the time to jump into something new, then see that you enter an environment in which you will learn a lot or you will discover ways to express your forgotten, during the last period, sentimental world. This is the month you must throw away anything that is old and dead because while you hang on to it, you are in danger of getting dragged down to the bottom with it.

 

Scorpio

You should by now have in front of your eyes the big image in the areas of work and health. It is demanded by you to deconstruct it and keep what is necessary to move on in your life. A dispute at work will force you to widely open your eyes and realise which part of the hierarchy you are in and what you can do to solve issues that disturb your daily life. Realising this will make you ask for a new role, either in the same or a different environment, or maybe even force you to leave a space that does not suit you anymore; a reality that is shocking to you. The truth is that you were comfortable with habit, you felt secure with what was a given in your life, which means that a small bell ringing for something to change might be a very disturbing sound in your ears. What you should however, keep in mind is that the last three years you made promises that you would do anything to reach the top. Hence, when you are comfortable enough because you are on the top of a hill but not of the mountain, which is your target, getting out of your comfort zone is like a virus that takes you to bed in the weekend.

 

Sagittarius

The plenty of choices you have this month might be pleasing as you will have the opportunity to not commit to something that tires you and troubles you. On the other hand, you will feel tired and consumed by perspectives that offer you nothing substantial. At the beginning of the month, you seem to have the chance to be activated in areas that help you spend time with your partner or be involved in group activities that help you relax. However, in the same time, daily routine is tiring but you cannot oversee it as it offers you money and a job that you need. If you are unemployed, you struggle to cover every day needs through activities which are not functional in long-term but rather serve as patches to a life on the wane. Hence, during the second half of the month, you should clear out your life leaving in it only what matters and makes sense. You will notice people around you moving on with their life while you just kill time or continue being involved in relationships and partnerships with no foundations or future perspectives. Should you maybe dare?

 

Capricorn

The Moon eclipse in Libra at the beginning of the month seems to be changing your priorities as you are called upon to relate in a way that shows you enjoy what is happening but in the same time, that you are willing to satisfy the other side. If this is related to your personal life, moving in or getting married does not mean that you secure a part of your life that was hanging in mid-air but rather that you feel something for your better half; something that is visible even due to your desire to have a family together. Otherwise, your love preference towards a third person will be obvious and you cannot compromise with a relationship that just forms part of your life. Professionally, it is the right moment to trust a person with whom you may cooperate and try to share ideas as well as the mood to launch something which, aside from financial benefit, could be the creation you have in mind that would also leave your footprint. You may express yourself truly this month so do not be stuck to facts that show compromise and serve to your advantage.

 

Aquarius

With Jupiter back on track in Leo sign on April, 8, this month could clear up many things personally and professionally. At the beginning of the month, many things might surface and be said, some of which may change the status of your relationship with your better half or open your eyes in front of the conditions of your professional life. A talk with a person who comes from afar could change your priorities and make you look into a situation from a new viewpoint. The move you are called upon to make should go hand in hand with decisions and moves which make clear that you finish chapters in your life and then move on to new beginnings. Professionally, take careful steps to complete pending tasks that expose you and leave you open to the eyes of people who could trip you up. This month, you could change priorities and decisions as long as you are willing to accept the need to be in some relationships you do not wish to lose from your life. Should you then dare this change?

 

Pisces

April is a month that seems to be drawing your attention towards your financial settlements, that forces you to reconsider your financial expansion with a view to paying off debts and patching up mistakes that make you nervous and expose you towards the future. At the beginning of the month, you will have to redefine your plans for a trip, which might not take place, unless you have settled financial issues linked to it. In addition, your daily transportation for professional or other reasons are likely to have an effect on your pocket and force you to prioritise differently your needs and demands. As far as work routine is concerned, you will wish to integrate a seminar or a training activity deemed indispensable to move on in your career. This month, you should better cope with your daily routine so that you solve issues which create unnecessary obstacles in your life. You see, unless you take a decision, your body will be indignant and will send you signals that something is wrong, and you should change it before it threatens your health.

Ετήσιες Προβλέψεις 2015

Οι αναλυτικές και έντονα μεταμορφωτικές Ετήσιες Προβλέψεις του 2015 είναι εδώ

Κρόνος στον Τοξότη από 24/12/2014

Ο Κρόνος στον Τοξότη επηρεάζει κυρίως Διδύμους και Τοξότες με δυσκολίες και δομικές αλλαγές και εξελίξεις σε επαγγελματικό και προσωπικό τομέα μέσα από τις άμεσες διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και Παρθένους/Ιχθείς σε θέματα...

Περισσότερα, εδώ

Δίας στο Λέοντα (16/7/2014-10/8/2015)

Το αναλυτικό αφιέρωμα για την είσοδο και παραμονή του Δία στο Λέοντα είναι εδώ...

Βόρειος Δεσμός στο Ζυγό 19/2/2014-11/11/2015

Ο Βόρειος Δεσμός στο Ζυγό (κάνει ποδαρικό στις 19 Φεβρουαρίου του 2014 και παραμένει για ενάμισι περίπου χρόνο) φέρνει μεγάλες αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις Κριών/Ζυγών, Καρκίνων/Αιγόκερων μέσα από καρμικές αποστολές και συγκρούσεις που έχουν ως στόχο να επενδύσουν σε ταλέντα που κρύβονται και χαρίσματα που χαραμίζονται. Συνέχισε εδώ...

Κρόνος στο Σκορπιό

Ο Κρόνος θα παραμείνει στο Σκορπιό το χρονικό διάστημα 6 Οκτωβρίου 2012- 23 Δεκεμβρίου 2014 και 15 Ιουνίου 2015-17 Σεπτεμβρίου 2015 οπότε και περνά οριστικά στο Τοξότη. Ο Κρόνος στο Σκορπιό επηρεάζει κυρίως Σκορπιούς/Ταύρους, Λέοντες και Υδροχόους με δυναμικές αποφάσεις και εξελίξεις στον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα αλλά και Καρκίνους, Ιχθείς με ευκαιρίες να κατοχυρώσουν κέρδη στη ζωή τους. Διάβασε τη συνέχεια


15
Δεκ
Πως να αποκτησεις τα Ημερολογια του 2012
Από signingstar

Τα Ημερολόγια του 2012 σχεδιάστηκαν με διπλό σκοπό:

  • Ο πρώτος έχει να κάνει με το σχεδιασμό ενός κλασικού ημερολογίου που θα σε βοηθήσει να προγραμματίζεις τη ζωή σου σε όλη τη διάρκεια του 2012
  • Ο δεύτερος, και πιο ουσιαστικός, έχει να κάνει με το να σε ενημερώνει, ανάλογα με το ζώδιο σου, για τις 5 πιο κύριες ημέρες κάθε μήνα από αστρολογικής απόψεως και τις πιθανές τους ερμηνείες.

Τα Ημερολόγια του 2012 είναι σχεδιασμένα για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και αναφέρονται σε κάθε ένα μήνα του έτους. Αγοράζοντας το Ημερολόγιο του 2012 για το ζώδιο σου, σου δίνεται η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε αυτό κάθε φορά που συνδέεσαι μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού στο www.signingstars.gr, αλλά και να το εκτυπώσεις για να το έχεις μαζί σου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή για να το διαμορφώσεις έτσι ώστε να γίνει ένα Ημερολόγιο Τοίχου.

Το κόστος για κάθε Ημερολόγιο είναι 12.98€ και έχω προσπαθήσει να διατηρήσω το κόστος του όσο πιο χαμηλά γινόταν, γνωρίζοντας πως στις εποχές μας ακόμα και αυτό το ποσό είναι εξαιρετικά σημαντικό για πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Πιστεύω όμως πως δίνοντας περίπου ένα ευρώ το μήνα για να αποκτήσεις το ημερολόγιο, θα φτάσεις στο Δεκέμβριο του 2012 και θα αναρωτιέσαι πότε θα μπορέσεις να αποκτήσεις τα Ημερολόγια του 2013 ώστε να γνωρίζεις εκ των προτέρων τι πρόκειται να σου συμβεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο τρόπος για να αποκτήσεις πρόσβαση στα Ημερολόγια του 2012 είναι ο ακόλουθος:

Μπορείς να αγοράσεις τα Ημερολόγια του 2012 είτε πληρώνοντας με την πιστωτική σου μέσω PayPal (με κόστος 12.98 για κάθε ημερολόγιο), βλέποντας αναλυτικά τον τρόπο μέσα από το www.signingstars.gr, είτε στέλνοντας e-mail στο gsofianis@yahoo.com αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σου, τη διεύθυνση κατοικίας σου, το e-mail σου και τον κωδικό του Ημερολογίου που επιθυμείς να προμηθευτείς, ώστε να σου απαντήσω δίνοντας σου τον Αριθμό Λογαριασμού τραπέζης στον οποίο μπορείς να κάνεις την κατάθεση των χρημάτων και να αποκτήσεις πρόσβαση στο Ημερολόγιο που επιθυμείς. Σε αυτή την περίπτωση, η χρέωση για κάθε Ημερολόγιο είναι 12.00€, και αποκτάς πρόσβαση σε αυτό μόλις μου στείλεις με email το αποδεικτικό της κατάθεσης των χρημάτων.


Οι κωδικοί των ημερολογίων συμβαδίζουν με τη σειρά των ζωδίων, άρα:

Ημερολόγιο 2012- 01: Κριός

Ημερολόγιο 2012- 02: Ταύρος

Ημερολόγιο 2012- 03: Δίδυμοι

Ημερολόγιο 2012- 04: Καρκίνος

Ημερολόγιο 2012- 05: Λέων

Ημερολόγιο 2012- 06: Παρθένος

Ημερολόγιο 2012- 07: Ζυγός

Ημερολόγιο 2012- 08: Σκορπιός

Ημερολόγιο 2012- 09: Τοξότης

Ημερολόγιο 2012- 10: Αιγόκερως

Ημερολόγιο 2012- 11: Υδροχόος

Ημερολόγιο 2012- 12: Ιχθείς

 

Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους και εύχομαι ένα πολύ καλύτερο 2012

Με τιμή

Γιώργος Σοφιάνης

3 σχόλια

Εικόνα ζωδίου
Outkast
16 Δεκ | 09:59
Το σκεφτηκα κι εγω τι θα ταν καλυτερο να αγορασουμε, για το ηλιακο ζωδιο η τον ωροσκοπο μας...η και τα δυο :-)
Εικόνα ζωδίου
signingstar
16 Δεκ | 10:26
Τα Ημερολόγια έχουν ετοιμαστεί με βάση το Ηλιακό ζώδιο, οπότε η καλύτερη λύση είναι η αγορά του ζωδίου. Από εκεί και πέρα, όντως και με την αγορά του ωροσκόπου, έχεις καλύτερη εικόνα...
Εικόνα ζωδίου
Elena Zmz
16 Δεκ | 09:33
Θα έχει και συνδυασμούς με τον ωροσκόπο εφοσον ειναι προσωπικο ή θα έχουμε προσβαση και στα υπόλοιπα ζωδια? Καλα, καταχαρηκα!!
Εικόνα ζωδίου
Elena Zmz
16 Δεκ | 09:31
Αλλη μία καταπληκτικη ιδεα!!!! Λατρευω το οτι μας κανετε να νιωθουμε μοναδικοι...! :)
Θεσεις πλανητων