Σύνδεση

Συνδέσου για να μπορείς να συμμετέχεις διαδραστικά στο signingstars.gr
Email:
Password:

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τα παρακάτω στοιχεία.
Όνομα:
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

Εγγραφή μέλους

Όνομα:
Επώνυμο:
Nickname:
Ζώδιο:
Ημερομηνία γέννησης:
Ώρα γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Email:
Επιβεβαίωση email:
Kωδικός πρόσβασης:
Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:

April 2015 in English

Astrological predictions for April 2015 by Giorgos Sofianis

Translation in English by Zoe Mylona

 

For a thorougher analysis, do not forget to also read the predictions for your Ascendant.

 

Aries

April seems to be trying to split you into two, to make you choose whether you will make the move that changes the facts or whether you will rest on your interests and accept to compromise. With Jupiter back on track in Leo during the first ten days of the month, it seems that there is a development in your personal life that could make you grade some facts differently. A birth taking place in your life might push you to lower your ego and look for new dimensions in the meaning of the footprint you leave behind as you live. You might reflect somehow more than you are used to but you are at the point where you are looking for a new meaning in your life which might come either through a new love affair or the arrival of a child.

Professionally, you will feel trapped in a heavy environment but on the other hand, you cannot really revolt as money security is a big issue this period. Therefore, the revolution this month should be covered by rules and laws, so do not make any hasty moves that show the need for action without a well-defined target behind it.

 

Taurus

With Mars, as well as Mercury at the second half of the month, in your sign you must feel quite energetic to speak, dare, express yourself and rise higher than before. If this need of yours is in step with requirements such as widening the professional circle of your influence or sensing that your family grows or looking for a new bigger house, then you are probably in very good touch with universe’s signals. One of this month’s messages is that you are called upon to be in an environment in which you may express yourself without the need of conflict for your wish to be in the flesh. It might be the highest time you improved the climate in your relationship, you moved in with a person that is part of your life, you made a step to lay the foundations in your working environment without being afraid of others’ criticism. This month, it is the right moment to entrench yourself in a space without having to push to the wrong direction in order to expand your living space.

 

Gemini

The opening of this month is pretty difficult for you as you are obliged to remain a spectator or to assume the secondary role in issues related to your personal life or to decisions in other people’s life within your family. You had better keep your ears open and receive information and opinions, ask advice from people around you even if you disagree and you think that you cannot stand what is said or asked of you to do. As from the second ten days of the month onwards, you are called upon to express yourself in a way that shows you wish to participate in a relationship or a partnership which cannot anymore be a space in which your opinion is not considered. If it is advisable to go on a trip for your relationship to move on, then go for it and make sure you take with you, apart from your views and arguments, a part of your tenderness which you have lately missed. If you feel ready to take a leap professionally, keep in mind that you might be trained anew in something which will not be a weight that you will carry every night with at your sleep.

 

Cancer

The opening of the month strikes you as provocative since you have to integrate in your daily programme an issue related to your house and family or a need for something to change in your life’s status for things to move forward. The Moon eclipse on April, 4 in Libra will shake you because things, which force you to see imperfections in your life, to admit your fears with regards to your relationship and to mobilise yourself professionally with a view to adding your heart’s desires to your pocket’s needs, might be said. It is not necessary to hurry up to take decisions or to get scared with others’ demands as your nerves will calm down and the noise will die down in the course of days. Taking careful steps and always keeping in mind that it is a good period to save money or physical and spiritual energy, approach people who can help you find your feet and avoid returning to a past which you know will not take you any further from where you were some time ago. You know what you want, so another small compromise with regards to the time needed to get it, is the best advice for this month.

 

Leo

At the beginning of the month you will speak, you will escape, you will run, you will get away, you will dare, you will provoke. You will feel that it is time you expressed yourself in a way which proves that new interconnections among people in your professional or family environment are requested because it is impossible to go on with a habit which constitutes by now a weight and a disease. With Jupiter back on track in your sign on April, 8 you must dare and try to do something more than what you were used to or forced to the last period of time. If your relationship feels insecure and is of no interest anymore, you will introduce a new acquaintance to your environment which could cause an electroshock. If you think you are trapped at work, then be honest to people around you and ask for new responsibilities or make sure you prove that you are ready to take a different path from the one you were used to walk on. What you should remember this month is that it is time you expressed your real self, you suggested something that is ahead of you as long as you are also ready to implement it because you might be given the opportunity to realise it; by then, your words should not deviate from your actions.

 

Virgo

It seems that your finances trouble you intensely mainly at the beginning of this month. The Moon eclipse on April, 4 is playing underhand games in financial agreements and purchases that you should make more wisely and thoughtfully which is not the case at the beginning of the month; hence, it is advisable that you avoid hasty moves. If on the other hand, debts and expenses that you cannot avoid come to the fore, then it is a very good idea and in the same time, a very good solution to discuss the topic with your better half in order to map out your route. In your personal life, balance will be disturbed and there will be attempts for selfish aspirations and tendencies to surface, which is not necessarily bad. This way, a relationship might be tested, limits that were not previously taken into consideration within the relationship might now be read or a new provocative love stimulus might show up. During this month, you must understand that you are in a period when you realise your needs even better in every part of your life. Therefore, if you understand that there is no real reason to sail together with another person, then ask the unconscious part of your personality, too. There might be a reason to sail together because it will help you reach a shore that you would not even imagine it existed, the land of which however, is not visible yet.

 

Libra

The beginning of the month is intense and maybe even impressive or lurid. With the Moon eclipse on April, 4 in your sign and Mercury right across from you in Aries, things that shock, freeze or awaken might be said or heard. Jupiter is almost simultaneously getting back on track so the stagnation and suspense of the last period will soon come to an end and you will have to start running to catch up with termination dates or to patch up the gaps that were created. As days pass by and mostly during the second half of the month, it would be good to establish new foundations in a relationship or partnership that was tested and to make sure you come closer to people, the distance from whom has no benefit for you. If you consider that this is the time to jump into something new, then see that you enter an environment in which you will learn a lot or you will discover ways to express your forgotten, during the last period, sentimental world. This is the month you must throw away anything that is old and dead because while you hang on to it, you are in danger of getting dragged down to the bottom with it.

 

Scorpio

You should by now have in front of your eyes the big image in the areas of work and health. It is demanded by you to deconstruct it and keep what is necessary to move on in your life. A dispute at work will force you to widely open your eyes and realise which part of the hierarchy you are in and what you can do to solve issues that disturb your daily life. Realising this will make you ask for a new role, either in the same or a different environment, or maybe even force you to leave a space that does not suit you anymore; a reality that is shocking to you. The truth is that you were comfortable with habit, you felt secure with what was a given in your life, which means that a small bell ringing for something to change might be a very disturbing sound in your ears. What you should however, keep in mind is that the last three years you made promises that you would do anything to reach the top. Hence, when you are comfortable enough because you are on the top of a hill but not of the mountain, which is your target, getting out of your comfort zone is like a virus that takes you to bed in the weekend.

 

Sagittarius

The plenty of choices you have this month might be pleasing as you will have the opportunity to not commit to something that tires you and troubles you. On the other hand, you will feel tired and consumed by perspectives that offer you nothing substantial. At the beginning of the month, you seem to have the chance to be activated in areas that help you spend time with your partner or be involved in group activities that help you relax. However, in the same time, daily routine is tiring but you cannot oversee it as it offers you money and a job that you need. If you are unemployed, you struggle to cover every day needs through activities which are not functional in long-term but rather serve as patches to a life on the wane. Hence, during the second half of the month, you should clear out your life leaving in it only what matters and makes sense. You will notice people around you moving on with their life while you just kill time or continue being involved in relationships and partnerships with no foundations or future perspectives. Should you maybe dare?

 

Capricorn

The Moon eclipse in Libra at the beginning of the month seems to be changing your priorities as you are called upon to relate in a way that shows you enjoy what is happening but in the same time, that you are willing to satisfy the other side. If this is related to your personal life, moving in or getting married does not mean that you secure a part of your life that was hanging in mid-air but rather that you feel something for your better half; something that is visible even due to your desire to have a family together. Otherwise, your love preference towards a third person will be obvious and you cannot compromise with a relationship that just forms part of your life. Professionally, it is the right moment to trust a person with whom you may cooperate and try to share ideas as well as the mood to launch something which, aside from financial benefit, could be the creation you have in mind that would also leave your footprint. You may express yourself truly this month so do not be stuck to facts that show compromise and serve to your advantage.

 

Aquarius

With Jupiter back on track in Leo sign on April, 8, this month could clear up many things personally and professionally. At the beginning of the month, many things might surface and be said, some of which may change the status of your relationship with your better half or open your eyes in front of the conditions of your professional life. A talk with a person who comes from afar could change your priorities and make you look into a situation from a new viewpoint. The move you are called upon to make should go hand in hand with decisions and moves which make clear that you finish chapters in your life and then move on to new beginnings. Professionally, take careful steps to complete pending tasks that expose you and leave you open to the eyes of people who could trip you up. This month, you could change priorities and decisions as long as you are willing to accept the need to be in some relationships you do not wish to lose from your life. Should you then dare this change?

 

Pisces

April is a month that seems to be drawing your attention towards your financial settlements, that forces you to reconsider your financial expansion with a view to paying off debts and patching up mistakes that make you nervous and expose you towards the future. At the beginning of the month, you will have to redefine your plans for a trip, which might not take place, unless you have settled financial issues linked to it. In addition, your daily transportation for professional or other reasons are likely to have an effect on your pocket and force you to prioritise differently your needs and demands. As far as work routine is concerned, you will wish to integrate a seminar or a training activity deemed indispensable to move on in your career. This month, you should better cope with your daily routine so that you solve issues which create unnecessary obstacles in your life. You see, unless you take a decision, your body will be indignant and will send you signals that something is wrong, and you should change it before it threatens your health.

Ετήσιες Προβλέψεις 2015

Οι αναλυτικές και έντονα μεταμορφωτικές Ετήσιες Προβλέψεις του 2015 είναι εδώ

Κρόνος στον Τοξότη από 24/12/2014

Ο Κρόνος στον Τοξότη επηρεάζει κυρίως Διδύμους και Τοξότες με δυσκολίες και δομικές αλλαγές και εξελίξεις σε επαγγελματικό και προσωπικό τομέα μέσα από τις άμεσες διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και Παρθένους/Ιχθείς σε θέματα...

Περισσότερα, εδώ

Δίας στο Λέοντα (16/7/2014-10/8/2015)

Το αναλυτικό αφιέρωμα για την είσοδο και παραμονή του Δία στο Λέοντα είναι εδώ...

Βόρειος Δεσμός στο Ζυγό 19/2/2014-11/11/2015

Ο Βόρειος Δεσμός στο Ζυγό (κάνει ποδαρικό στις 19 Φεβρουαρίου του 2014 και παραμένει για ενάμισι περίπου χρόνο) φέρνει μεγάλες αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις Κριών/Ζυγών, Καρκίνων/Αιγόκερων μέσα από καρμικές αποστολές και συγκρούσεις που έχουν ως στόχο να επενδύσουν σε ταλέντα που κρύβονται και χαρίσματα που χαραμίζονται. Συνέχισε εδώ...

Κρόνος στο Σκορπιό

Ο Κρόνος θα παραμείνει στο Σκορπιό το χρονικό διάστημα 6 Οκτωβρίου 2012- 23 Δεκεμβρίου 2014 και 15 Ιουνίου 2015-17 Σεπτεμβρίου 2015 οπότε και περνά οριστικά στο Τοξότη. Ο Κρόνος στο Σκορπιό επηρεάζει κυρίως Σκορπιούς/Ταύρους, Λέοντες και Υδροχόους με δυναμικές αποφάσεις και εξελίξεις στον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα αλλά και Καρκίνους, Ιχθείς με ευκαιρίες να κατοχυρώσουν κέρδη στη ζωή τους. Διάβασε τη συνέχεια


21
Νοε
Ο Χειρωνας στους Ιχθεις (Φεβρουαριος 2011-Απριλιος 2018)
Από signingstar

Ο Χείρωνας, ή αλλιώς Πληγωμένος Θεραπευτής, είναι το σύμβολο της ανοικτής πληγής που τρέχει αίμα αλλά δεν είναι δυνατό να επουλωθεί όσο και να παλεύει κανείς. Συμβολίζει την εικόνα του Αχιλλέα με την αχίλλειο πτέρνα σε κοινή θέα, που γνωρίζοντας πως κουβαλά ένα τραύμα το άφηνε φανερό στους γύρω του καθώς με αυτό τον τρόπο προσέφερε όραμα και ανέβαζε το ηθικό στους συμπολεμιστές του. Το μυστικό του Χείρωνα είναι να κατανοήσεις πως όπως και όλοι και οι υπόλοιποι, έτσι και εσύ, κουβαλάς ένα τραύμα που όσο δεν το αναγνωρίζεις τόσο πιο δύσκολο είναι να συναναστραφείς. Ο Χείρωνας θα παραμείνει στο ζώδιο των Ιχθύων μέχρι τον Απρίλιο του 2018 και η σημασία του για κάθε ζώδιο είναι αυτή που φαίνεται παρακάτω. Για πιο σφαιρική γνώση, καλό θα ήταν να διαβάσεις και τον ωροσκόπο σου.

Κριός

Στις 9 Φεβρουαρίου ο Χείρωνας περνά οριστικά στους Ιχθείς και το 12ο σου Ηλιακό οίκο. Αυτό σημαίνει πως η εποχή της ατομικότητας φτάνει στο τέλος της. Οποτεδήποτε θα σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, μία συμπαντική σφαλιάρα θα έρχεται να σου υπενθυμίσει πως υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη. Όταν θα στρέφεις το ενδιαφέρον σου στα υλικά αγαθά, μία ανατροπή θα έρχεται να σου υπενθυμίσει πως η ψυχική υγεία είναι το ζητούμενο, αφού animus και anima είναι τα δύο άκρα του ίδιου νήματος. Γενικότερα, όποτε χάνεις την πίστη σου, ένας φύλακας άγγελος είναι κοντά σου να σε βοηθά να ξαναβρείς το δρόμο σου ενώ όποτε εγκλωβίζεσαι σε μία κοινωνία υλικών απολαύσεων, ένα όνειρο-εφιάλτης θα σου θυμίζει πως η ευημερία και η ανέχεια είναι μεσοτοιχία. Ο Χείρωνας σε βάζει σε διαδικασία να αναζητήσεις τον άγγελο-φύλακα της ψυχής σου σε μία κοινωνία με καθημερινά διαβολικά δέλεαρ. Θα άφηνες την ασφάλεια της αποστειρωμένης ζωής σου για να κυνηγήσεις το ιδανικό που σου θυμίζει τα χρόνια της γιαγιάς σου; Θα γινόσουν τρωτός γήινος για να γευτείς έστω και μία φορά το άγγιγμα του ατόμου που κάνει την καρδιά σου να χτυπά δυνατά; Θα άλλαζες εκ βάθρων τη ζωή σου για τον αγνό έρωτα;

Ταύρος

Στις 9 Φεβρουαρίου, ο Χείρωνας περνά στους Ιχθείς και 11ο Ηλιακό σου οίκο οριστικά. Οι φιλικές σου σχέσεις θα δεχτουν μία χειρώνεια επιρροή, γεγονός που σημαίνει πως τραύμα και γιατρειά, θύτης και θύμα μπορεί να βρίσκονται στο ίδιο άτομο, στην ίδια περίσταση. Άτομα που βλέπεις φιλικά μπορεί να σε ελκύουν πλέον και ερωτικά, ή και το αντίστροφο. Δεν πρόκειται για μία περιστασιακή ανατροπή των ρόλων, αλλά για μαθήματα σχετικά με το ρόλο των ανθρώπων στη ζωή σου. Ο φίλος σου δεν είναι αυτός που λυπάται στη λύπη σου, αλλά αυτός που χαίρεται στην επιτυχία σου, και έφτασε η εποχή να τεστάρεις την παραπάνω αλήθεια. Τέλος, να θυμάσαι πως αν το φως στο τούνελ που βρίσκεσαι, σβήσει ξαφνικά δε χρειάζεται να πανικοβληθείς. Μπορεί πως βαδίζεις στα τυφλά, να μη γνωρίζεις που είναι ο διακόπτης, αλλά ίσως αν εστιάσεις στα προβλήματα των ανθρώπων γύρω σου θα καταλάβεις πως δεν είσαι αυτόφωτος με αποτέλεσμα να ξαναβρείς το μονοπάτι σου. Όποτε δρας εγωιστικά, ατομικά και χωρίς να αποδέχεσαι τις ιδιαιτερότητες (προβλήματα για άλλους) των φίλων σου, το φως μπροστά σου θα σβήνει απότομα και απροειδοποίητα. Ίσως ταίζοντας τους φίλους σου, να μπορεί να κορεστεί και η δική σου πείνα για επιτυχία...

Δίδυμοι

Ο Χείρωνας περνά στο δέκατο Ηλιακό σου οίκο από τις 9 Φεβρουαρίου και αυτό το γεγονός δίνει μία Χειρώνεια μορφή στη δημόσια εικόνα σου. Επειδή ο 10ος οίκος συμβολίζει με απλά λόγια το επάγγελμα που έχω και με βοηθά να αποκτήσω μία κοινωνική εικόνα, θα αντιληφθείς από εδώ και πέρα πως θα εμφανιστούν βαθιές πληγές στον εργασιακό σου στίβο. Ίσως να μη βρίσκεσαι στον επαγγελματικό τομέα που επιθυμείς, ίσως να δημιουργούνται τριβές με αφεντικά και να αντιλαμβάνεσαι πως ο κόσμος εκεί έξω είναι εξαιρετικά σκληρός για τα γούστα σου. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να αναλάβεις ευθύνες που θα θεωρήσεις καρμικές αποστολές σε αυτή τη ζωή με στόχο να συνειδητοποιήσεις πως όλοι πάνω στη Γη φέρουν ένα φορτίο και ανεβαίνουν ένα Γολγοθά. Αυτό δε σημαίνει πως θα δημιουργήσεις απαραίτητα οικογένεια που θα σε αλλαξει ή πως θα χωρίσεις από μία σχέση ετών και θα περπατήσεις πλέον μόνος/η μέσα σε μία επικίνδυνη κοινωνία, αλλά θα χρειαστεί να αλλάξεις τις προτεραιότητες σου αφού πλέον θα ενδιαφέρεσαι να προσφέρεις στους άλλους και όχι μόνο σε εσένα. Όποτε πράττεις το δεύτερο, θα βλέπεις να οδηγείσαι σε αποτυχίες και αδιέξοδα. Τέλος, ο Χείρωνας στους Ιχθείς θα φέρει στην επιφάνεια άλυτα θέματα με ένα γονιό (πιθανότατα τη μητέρα) και την ανάγκη να φροντίσει το ένα άτομο το άλλο ή να αναλάβεις εσύ ευθύνες μητρικές που δεν περίμενες πως είναι τόσο απαιτητικές. Ο Χείρωνας με λίγα λόγια θέλει να σε διδάξει πως επιτυχία είναι να μη φοβάσαι να αποτύχεις...

Καρκίνος

Ο Χείρωνας περνά στον 9ο Ηλιακό σου οίκο στις 9 Φεβρουαρίου και αυτό σε μετατρέπει σε μία φιγούρα μέντορα που μπορεί να μανατζάρει τις ζωές ατόμων που έχασαν τις ελπίδες και την πίστη τους. Το ζητούμενο δεν είναι να ανακαλύψεις μέσα από αυτά τα άτομα το ερωτικό σου αντικείμενο του πόθου, αλλά να βελτιώσεις τη δική σου ψυχή δεχόμενος/η πως ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια ατέλεια στην εικόνα ή τη ζωή του. Άτομα από το εξωτερικό, άτομα με διαφορετική κουλτούρα και φιλοσοφία, νέες ιδεολογίες και θρησκείες είναι μερικά στοιχεία που θα συναντήσεις μπροστά σου ώστε να διαμορφώσεις νέα κοσμοθεωρία που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αν προσέξεις την αδιαλλαξία που μπορεί να αποκτήσεις και να γιγαντωθεί, τότε γιατρεύοντας ορατές ή μη πληγές άλλων ατόμων είναι σαν να συγχωρείς την ατολμία που σε διέκρινε τόσα χρόνια και σε απέτρεπε να εκφράσεις τον έρωτα σου σε άτομα από φόβο μήπως σε απορρίψουν και τα χάσεις... Καρκίνε, η σωτηρία της ψυχής σου μόλις ξεκίνησε...

Λέων

Με το Χείρωνα στον 8ο Ηλιακό σου οίκο από τις 9 Φεβρουαρίου θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά στο σκοτάδι που υπάρχει βαθιά στην ψυχή σου. Είναι γνωστό πως είσαι το κατεξοχήν ζώδιο που ζεις με το φως, την αισιοδοξία και την αγνή και ίσως αφελή αγάπη. Από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει να αντιληφθείς πως κρύβονται σημαντικά ζωτικά τμήματα της προσωπικότητας σου μέσα στα βάθη της ψυχής σου. Το τραύμα που κουβαλάς στη σχέση με τη Μητέρα σου, αυτό σχετικά με το φόβο του θανάτου ή το σεξ ως μία στιγμή μικρή θανάτου του εγώ, είναι μερικά μόνο από αυτά που θα έρθουν στην επιφάνεια. Αν αντιληφθείς το μέγεθος της δύναμης που κρύβεις, αλλά και τις καταστροφικές της συνέπειες στους άλλους, ίσως θελήσεις να απομονωθείς. Ίσως πάλι κάποιοι σε πλησιάσουν για να σε χειραγωγήσουν, ενώ είναι πιθανό να πέσεις θύμα ατόμων που θα μεγιστοποιήσουν το έλλειμα εμπιστοσύνης προς το σύντροφο. Αν όμως καταλάβεις πως από αυτό που κρύβεις στην ψυχή σου δεν απειλείται, αλλά μπορεί να εμπλουτίσει τα αισθήματα και τη γενναιοδωρία σου, τότε μπορεί να γίνεις περίφημος ψυχαναλυτής, έμπιστος διαχειριστής χρημάτων και δημόσιας εικόνας άλλων ατόμων και σύντροφος που θεραπεύει το έτερο ήμισυ με ένα απλό άγγιγμα...

Παρθένος

Ο Χείρωνας περνά στους Ιχθείς και 7ο Ηλιακό σου οίκο στις 9 Φεβρουαρίου και αυτό δίνει μία χειρώνεια εικόνα στις σχέσεις σου. Το δίπολο θύμα/θύτης γίνεται γνώριμο σκηνικό αφού για να επουλώσεις το τραύμα στην καρδιά σου θα πρέπει να περάσεις από σχέσεις με άτομα που κουβαλούν ένα μειονέκτημα που φαντάζει βουνό. Θα συναντάς άτομα με τα οποία δένεσαι ψυχικά αλλά δεν μπορείς να δεχτείς την ατέλεια στην εξωτερική τους εικόνα και θα σέρνεσαι πίσω από άτομα με έντονο σεξαπίλ αλλά καθόλου αισθήματα στην καρδιά τους. Το ζήτημα που θα αντιμετωπίσεις από εδώ και πέρα είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ενεργητικότητα και την παθητικότητα στις σχέσεις σου. Τα άτομα που έρχονται κοντά σου είναι αυτά που ελκύονται από τα vibes που στέλνει η τραυματισμένη ψυχή σου. Αν φοβάσαι τη δέσμευση θα έρχονται κοντά σου άτομα άπιαστα ώστε να μη βρίσκεις λύση στο πρόβλημα σου. Αν θέλεις να δεσμευτείς θα έρχονται άτομα που θα δεσμεύονται μαζί σου αλλά θα κουβαλούν ένα πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλείσαι να γιατρέψεις δεν είναι ο/η σύντροφος, αλλά η καρδιά σου που έχασε την εμπιστοσύνη της στις σχέσεις....

Ζυγός

Ο Χείρωνας περνά οριστικά στους Ιχθείς και 6ο Ηλιακό σου οίκο στις 9 Φεβρουαρίου και αυτό σημαίνει πως η καθημερινότητα σου αποκτά νέα διάσταση. Μήπως θα πρέπει να κατανοήσεις πως ο όρος υπηρεσία λαμβάνει άλλη διάσταση στη ζωή σου; Μήπως πάλι η εργασία δεν είναι αυτό το όμορφο πανανθρώπινο ιδανικό που σε μάθαιναν παλιότερα αλλά αποκτά και χαρακτήρα ενός απλού 8ωρού που σε βοηθά να πληρώνεις λογαριασμούς; Ίσως πάλι το σώμα σου να ζητά την προσοχή σου αφού ισορροπημένη διατροφή και γυμναστική είναι άγνωστες λέξεις. Σε κάθε περίπτωση ο Χείρωνας έρχεται να σε διδάξει πως όλοι οι άνθρωποι, όπως και εσύ, έχουν ατέλειες. Δεν μπορείς να είσαι η μόνη που γκρινιάζει για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας αφού και ο/η συνάδελφος έχει παρόμοια προβλήματα. Δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι για την καθιστική ζωή των φίλων σου όταν εσύ ο/η ιδιος/α δεν αποφασίζεις να αθληθείς. Δεν μπορείς να γκρινιάζεις επειδή ελκύεις κοντά σου άτομα που έχουν ένα πρόβλημα και θέλουν να στο εκμυστηρευτούν αφού και εσύ έχεις ένα σοβαρό έλλειμμα αυτοπεποίθησης που δεν μπορεί να λυθεί αν δεν ανακαλύψεις την αιτία του. Δεν μπορείς να φτάσεις σε σημείο να ορίζεις απόλυτα τη ζωή σου, αν δεν καταλάβεις πως ο έλεγχος κάθε κατάστασης είναι μία ουτοπία. Από πότε έγινες αυταρχικός Αιγόκερως και control freak Παρθένος;

Σκορπιός

Στις 9 Φεβρουαρίου ο Χείρωνας περνά στους Ιχθείς και 5ο Ηλιακό σου οίκο και αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πιστέψεις στη δύναμη της αγάπης. Οι σχέσεις δεν είναι απαραίτητα μία ιστορία με άσχημο τέλος. Ο αγνός έρωτας υπάρχει και μπορεί να εκφραστεί μέσω της τέχνης. Η δημιουργικότητα είναι ο τρόπος για να κατορθώσεις να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου, ο δρόμος που θα σε κάνει πλουσιότερο/η στην καρδιά και όχι απαραίτητα στην τσέπη. Αν συνεχίζεις να δημιουργείς καταστάσεις παράνοιας και αλλοφροσύνης στις σχέσεις σου, τότε θα χάσεις άτομα που αξίζουν. Αν ζεις με τον τρόμο πως θα χάσεις το έτερο ήμισυ, τότε αυτό θα συμβαίνει ως επιβεβαίωση της καταστροφικής δύναμης της σκέψης σου. Αν σχετίζεσαι με μοναδικό γνώμονα να περάσεις την ώρα σου, τότε μία εγκυμοσύνη θα αποτελεί εφαλτήριο αφύπνισης. Αν πάλι συναντάς άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, τότε θα καταλάβεις πως κουβαλάς ένα μαγικό ραβδάκι που δίνει ενέργεια στην αυτοπεποίθηση τους που έχει ανεξήγητα χαθεί. Μήπως τελικά είσαι μία Μητέρα Τερέζα με μαύρη και όχι λευκή κελεμπία;

Τοξότης

Ο Χείρωνας περνά στους Ιχθείς και 4ο Ηλιακό σου οίκο στις 9 Φεβρουαρίου και αυτό σημαίνει πως κάτι βαθιά μέσα στην ψυχή αρχίζει να σε πιέζει σαν αγκάθι. Θα αναζητήσεις την ασφάλεια της οικογένειας (η απόκτηση ενός παιδιού είναι λυτρωτική πράξη για τη διψασμένη για παροχή φροντίδας ψυχή σου) που λειτουργεί ως το σπίτι που πάντα αναζητούσες, ή θα εγκαταλείψεις το σπίτι σου που αράχνιασε. Ίσως πάλι να κάνεις σκοπό της ζωής σου να γίνεις ο/η φιλάνθρωπος που δημιουργεί σπίτια σε όσους δεν έχουν. Σε καθαρά υλικό επίπεδο, το σπίτι γίνεται ο χώρος που δεν εκφράζει την αισθητική σου. Είναι μικρό, βρίσκεται στο λάθος μέρος, δεν είναι τόσο κοντά στη θάλασσα όσο θα ήθελες; Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι να κατανοήσεις πως όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα σκοτεινό παρελθόν στη σχέση με τους γονείς τους, αφού κάποια στιγμή ως παιδιά δεν έλαβαν την αγάπη που ανέμεναν. Η ίαση δε βρίσκεται στη δημιουργία σχέσεων-πατρόν που τιμωρούν το/η σύντροφο με αδιαφορία τη στιγμή που έχει ανάγκη την αγάπη, αλλά με αγάπη προς όλους τους ανθρώπους αφού πρόκειται για την πρωταρχική ανάγκη της ψυχής. Δεν μπορείς να αποκλείσεις κανένα άνθρωπο που ζητά φροντίδα, αγάπη και συμπαράσταση από τη ζωή σου χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως αγαπάς το/η σύντροφο και τον περαστικό με τον ίδιο τρόπο. Μη συγχέεις την αγάπη με τον έρωτα, τους γονείς σου με τη την οικογένεια που δημιουργείς.

Αιγόκερως

Ο Χείρωνας μπαίνει στο ζώδιο των Ιχθύων και 3ο Ηλιακό σου οίκο στις 9 Φεβρουαρίου και αυτό σημαίνει πως ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι και επικοινωνείς αποκτά μία διαφορετική διάσταση. Εκτός από την τετράγωνη λογική σου, υπάρχει και ο τομέας της διαίσθησης και του ενστίκτου που αποκτούν βαρύτητα στη ζωή σου. Ίσως πάλι να αναθεωρείς ιδέες και απόψεις σου με τρόπο που δείχνουν πως η βασική σου εκπαίδευση δεν ήταν παρά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για να αποσαφηνίσεις τις κλίσεις και τα ταλέντα σου. Από την άλλη πλευρά, θα ανακαλύψεις κάποια κρυφά τραύματα που σχετίζονται με σχέσεις με αδέρφια και/ή κοντινούς συγγενείς και ίσως αυτές οι σχέσεις αποτελέσουν αφορμές για την πνευματική σου ανασυγκρότηση. Σε κάθε περίπτωση, οι γνώσεις που θα αρχίσεις να αποκτάς, τα άτομα που θα συναντάς σε κοντινά ταξίδια και το ξαφνικό σου ενδιαφέρον για τη συγγραφή ή τη συμμετοχή στα media δεν είναι τίποτα άλλο παρά σημάδια πως το μυαλό σου λειτουργούσε μονοδιάστατα τόσο καιρό. Έχεις την ευκαιρία να ολοκληρώσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα, αν κατανοήσεις πως όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και εσύ, έχουν φοβίες, άγχη και ανασφάλειες.

Υδροχόος

Ο Χείρωνας μπαίνει οριστικά στους Ιχθείς και 2ο Ηλιακό σου οίκο στις 9 Φεβρουαρίου και αυτό σημαίνει πως ο τομέας που θα χρειαστεί προσοχή είναι ο οικονομικός. Θα αισθανθείς οικονομική πίεση αφού θα δεχτείς μία μείωση μισθού ή θα αποχωρήσεις από την εργασία σου. Ίσως πάλι να έχεις αρκετά οικονομικά ανοίγματα που αφορούν το σπίτι σου με αποτέλεσμα το ισοζύγιο στην τσέπη σου να είναι αρνητικό. Σε βαθύτερο όμως επίπεδο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι πως μετά από μία μακρά περίοδο με το Χείρωνα στο ζώδιο σου και αφού αναγκάστηκες να κάνεις δύσκολες επιλογές στις σχέσεις σου, έφτασε η ώρα να τσεκάρεις πόσο έτοιμος/η είσαι για το ντεμπούτο σου στη ζωή. Ξεκινώντας μία σχέση, αισθάνεσαι σίγουρος/η πως αυτή θα οδηγηθεί κάποια στιγμή σε υγιή δέσμευση ή μήπως βιώνεις μία σχέση ανθρώπινης συμπαράστασης; Πόσο σίγουρος/η αισθάνεσαι για τα ταλέντα σου ώστε να τα χρησιμοποιήσεις για να εκφραστείς και επαγγελματικά; Πως μπορείς να λειτουργήσεις ομαδικά όταν η βασική σου ανάγκη είναι η προσωπική οικονομική σου εξασφάλιση; Τελικά, μήπως ερχόμενος/η σε επαφή με άτομα που έχουν ένα ανοικτό τραύμα (στην εμφάνιση ή στην ψυχή) αντιλαμβάνεσαι πως δεν μπορείς να είσαι ο/η αιώνια αποστασιοποιημένος/η από τα προβλήματα των άλλων αφού έτσι διαιωνίζεις το δικό σου τραύμα της μη ψυχικής δέσμευσης; Τελικά, μήπως δημιουργώντας δεσμούς φιλίας και εργασίας που βασίζονται σε πραγματική αλληλοϋποστήριξη, έρχεσαι πιο κοντά με την ψυχή και τα αισθήματα σου; Μήπως έφτασε η ώρα να τα βρεις με τον εαυτό σου ώστε να δεθείς πραγματικά και με το έτερο ήμισυ;

Ιχθείς

Το γεγονός βέβαια της χρονιάς δε θα μπορούσε να είναι άλλο από την είσοδο του Χείρωνα στο ζώδιο σου στις 9 Φεβρουαρίου. Ο Χείρωνας συμβολίζει το τραύμα που κουβαλά ο καθένας και δεν είναι ιάσιμο αλλά μπορεί να γίνει η αφορμή για αύξηση της συμπόνιας αφού κατανοείς πως κάθε άνθρωπος έχει την αχίλλειο πτέρνα του. Κάτω από αυτό το πρίσμα, θα κληθείς να αντιμετωπίσεις καταστάσεις που απαιτούν ένα δυναμικό ξεκίνημα τη στιγμή που αισθάνεσαι ανήμπορος/η για κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό πως ένας Ιχθύς είναι πολύ εύκολο να δρα σύμφωνα με τα vibes που εκπέμπει το περιβάλλον του και όχι σύμφωνα με τα δικά του θέλω. Έτσι, σε μία σχέση θα εξαρτάσαι από τον/η Άλλο/η, σε μία επαγγελματική συμφωνία θα αφήνεις τους άλλους να καθορίσουν ρόλους και οικονομικές δοσοληψίες, σε μία παρέα φίλων δε θα δρας αυτοβούλως. Το ζητούμενο όμως είναι να εμπλουτίσεις την αυτοπεποίθηση σου και να ανακαλύψεις τι πραγματικά επιθυμείς να κάνεις στη ζωή σου. Σχέσεις, επαγγελματικές συνεργασίες και φιλίες θα περάσουν δύσβατα μονοπάτια επειδή δε φαίνεσαι διατεθειμένος/η να παραμείνεις ένα άβουλο ον. Να θυμάσαι όμως πως δεν μπορείς να γίνεις Κριός, να πάρεις φόρα και να διαλύσεις τα πάντα. Μπορείς να γίνεις υγιής Ιχθύς, που με όπλο σου τη συμπόνια και τα βαθιά σου αισθήματα μπορείς να συμμετέχεις σε σχέσεις που προσφέρουν ίαση και στο έτερο μέλος αλλά και σε εσένα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Chiron and the Healing Journey by Melanie Reinhardt

2 σχόλια

Εικόνα ζωδίου
vasoula
15 Ιουν | 23:12
Xm.. Molis tsekara ton Xeirona mou kai den einai stous Ixtheis, alla stous Didimous.. 50-51 xronia tou pernei tou Xeirona na kanei mia peristrofi! Opws kai na xei euxaristw poli!!!!!
Εικόνα ζωδίου
vasoula
15 Ιουν | 14:25
Twra anakalupsa to arthro kai exw na pw oti eimai poli enthousiasmeni me tin douleia pou kanete!! :) Tha hthela na rwtisw omws, ti shmenei o Xeironas stous Ixtheis gia kapoion pou exei ton Xeirona tou stous Ixtheis? Eimai ena tetoio paradhgma, g auto rwtaw.. :) Euxaristw gia ta fovera sas arthra!!! :)
Θεσεις πλανητων